Правила защиты персональных данных

I Vispārīgie noteikumi

 • Šajos noteikumos ir paskaidrots, kādi dati tiek apkopoti, glabāti un izmantoti brīdī, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietnes zoombook.lv, zoombook.lt, zoombook.ee, zoombook.com vai izmantojat mobilo lietotni ZOOMBOOK vai ZOOMBOOK Postcards (turpmāk tekstā kopā sauktas par ZOOMBOOK tīmekļa vietni), iegādājaties kādu no mūsu produktiem vai kā citādi atklājat mums savus personas datus.
 • Mūsu uzņēmums ir reģistrēts Lietuvas Republikā ar nosaukumu “UAB BALTO trader”, uzņēmuma reģistrācijas nr.: 302429186, adrese: Utenos g. 41B, LT-08217, Viļņa, tālrunis: +370 700 55775, e-pasta adrese: palidziba@zoombook.lv , un šis uzņēmums pārvalda jūsu personas datus.
 • Šie personas datu apstrādes noteikumi ir piemērojami visiem, tostarp personām, kuras nav reģistrējušās ZOOMBOOK tīmekļa vietnē, tādā mērā, kādā tas nav pretrunā ar Pirkuma noteikumiem, Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem un citiem Lietuvas Republikā saistošajiem normatīvajiem aktiem.

II. Kāda veida personas informāciju mēs apkopojam

 • Brīdī, kad apmeklējat ZOOMBOOK tīmekļa vietni vai reģistrējaties tajā, izmantojat ZOOMBOOK tīmekļa vietnē nodrošinātās iespējas, iegādājaties kādu ZOOMBOOK produktu, abonējat informatīvos biļetenus, piedalāties aptaujā, konkursā vai spēlē, sazināties ar mums vai, atlasot attiecīgo opciju, piekrītat paša sniegto datu izmantošanai, mēs apkopojam šādus datus:
  • IP adrese, apmeklētās lapas adrese, iepriekšējās apmeklētās lapas adrese, datums un laiks, pārlūkprogrammas veids un versija;
  • lietotājvārds un parole;
  • augšupielādētie fotoattēli un cits augšupielādētais materiāls;
  • vārds un uzvārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese;
  • informācija par pirkumu un maksājumu (pirkuma veikšanas datums, vienuma cena, daudzums, atzīme par pasūtījuma izpildi, IP adrese, atlaides kods, pasūtījuma veikšanas datums, produkta nosaukums, produkta kods);
  • informācija par piegādi (adrese un tālruņa numurs). Ja produkta saņēmējs ir cita persona, tiek apkopoti attiecīgās personas dati par piegādi un kontaktinformācija;
  • dokumenti, kas apstiprina atbilstību spēļu un sacensību nosacījumiem saistībā ar dalību reklāmas akcijā vai tiesībām būt par spēles dalībnieku;
  • saņemto un nosūtīto ziņojumu, atsauksmju vai vērtējumu saturs un sarakstes vēsture;
  • ja lietotājs piekļūst ZOOMBOOK tīmekļa vietnei no trešo personu vietnēm, informatīvajiem biļeteniem vai reklāmkarogiem, mēs reģistrējam avotvietni, akcijas nosaukumu un reklāmkaroga izvietojumu un sasaistām šos datus ar pasūtījumu.

III. Kā mēs izmantojam jūsu personas datus

 • Mēs apkopojam, apstrādājam un glabājam jūsu personas datus tikai ar juridisku pamatojumu, ko nosaka personas datu aizsardzību regulējošie normatīvie akti, nolūkā noslēgt vienošanos un (vai) izpildīt ar jums noslēgtās vienošanās nosacījumus vai ar jūsu piekrišanu izmantot sniegtos datus, lai:
  • pilnīgotu jums sniegtos pakalpojumus vai lietotāja pieredzi, ko gūstat, apmeklējot ZOOMBOOK tīmekļa vietni vai izmantojot vietnē nodrošinātos pakalpojumus, un uzlabotu ZOOMBOOK tīmekļa vietni;
  • nodrošinātu vidi, lai jūs varētu izveidot pielāgotus ZOOMBOOK produktus;
  • apstrādātu jūsu veiktos ZOOMBOOK produktu pasūtījumus un izsniegtu finanšu dokumentus (piemēram, rēķinus);
  • sniegtu datus kompetentajām iestādēm, ja to paredz normatīvie akti;
  • nodotu jūsu pasūtīto ZOOMBOOK produktu piegādātājuzņēmumam, kurš to piegādās jums;
  • sazinātos ar jums elektroniski vai telefoniski, lai jūs konsultētu un atrisinātu ar ZOOMBOOK produktu pasūtīšanu vai piegādi saistītos jautājumus;
  • informētu jūs par ekskluzīvām reklāmas akcijām vai atlaidēm un izteiktu piedāvājumus e-pasta ziņojumos un/vai īsziņās, ja būsit devis(-usi) tam savu piekrišanu, atzīmējot atbilstīgās izvēles iespējas (jūs varat anulēt šo piekrišanu jebkurā brīdī);
  • aicinātu jūs sniegt atsauksmi par mūsu produktu vai pakalpojumu kvalitāti un piedalīties tirgus izpētē.
  • pildītu citas uz mūsu pakalpojumiem attiecināmās saistības.
  • mēs izmantojam arī Facebook un citus tīmekļa reklāmas pakalpojumu sniedzējus, ar kuru privātuma politiku, datu vākšanas un personas datu aizsardzības pasākumiem var iepazīties attiecīgo pakalpojumu sniedzēju privātuma politikas izklāstā. Plašāku informāciju par to, kā tie darbojas, kā arī par to, kā varat iebilst pret šādām reklāmām vai šādu datu izmantošanu, skatiet attiecīgo pakalpojumu sniedzēju sniegtajā informācijā.

IV. Kā mēs izmantojam sīkfailus un tiešsaistes pārraudzības programmas

 • Lai padarītu ZOOMBOOK tīmekļa vietnes pārlūkošanu jums ērtāku un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, mēs izmantojam sīkfailus — nelielas datnes, kas tiek automātiski ģenerētas brīdī, kad pārlūkojat tīmekļa vietni, un saglabātas jūsu datorā vai citā galiekārtā; šai nolūkā mēs izmantojam, piemēram, uzņēmuma “Google Inc.” tīmekļa vietnes analīzes pakalpojumu “Google Analytics”, kas ir paredzēts optimizēšanai un tirdzniecības veicināšanas pasākumu īstenošanai.
 • Jūs varat izvēlēties, vai piekrītat/nepiekrītat sīkfailu izmantošanai. Ja nepiekrītat sīkfailu saglabāšanai jūsu datorā vai citā galiekārtā, jūs varat mainīt interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un atspējot visus sīkfailus vai atspējot/iespējot atsevišķus sīkfailus. Tomēr ņemiet vērā, ka dažkārt sīkfailu atspējošana var samazināt tīmekļa pārlūkošanas ātrumu, ierobežot ZOOMBOOK tīmekļa vietnes funkcionalitāti vai pat liegt piekļuvi tīmekļa vietnei. Plašāka informācija ir ZOOMBOOK tīmekļa vietnes sadaļā Sīkfaili.

V. Kā mēs aizsargājam jūsu datus

 • Mēs gādājam par to, lai visi jūsu dati tiktu apkopoti, apstrādāti un glabāti atbilstīgi Lietuvas Republikas Likuma par personas datu aizsardzību un citu Lietuvas Republikā tieši piemērojamu Eiropas Savienības normatīvo aktu, kas regulē personas datu aizsardzību, prasībām; šai nolūkā mēs veicam nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai pasargātu jūsu datus no nejaušas vai nelikumīgas datu izpaušanas, iznīcināšanas, grozīšanas un nesankcionētas apstrādes.
 • ZOOMBOOK darbinieki ir iepazīstināti ar personas datu aizsardzības prasībām un gādā par atbilstību organizatoriskajai datu apstrādes kārtībai. Piekļūt datiem var tikai ZOOMBOOK pilnvarotas personas, kuras atbild par ZOOMBOOK tīmekļa vietnes tehnisku un komerciālu uzraudzību un tās satura rediģēšanu.
 • Visa jūsu personiskā informācija tiek šifrēta, gan to pārsūtot, gan glabājot.
 • Katra fotogrāmata vai cits ZOOMBOOK produkts, tostarp visi attēli, fotoattēli un cita veida augšupielādētais materiāls, ir aizsargāts ar jūsu unikālo e-pasta adresi un paroli. Citas personas, kurām nav šo akreditācijas datu, nevar apskatīt jūsu izveidotos ZOOMBOOK produktus un to saturu. Tāpēc mēs iesakām izraudzīties paroli rūpīgi, neatklāt to trešajām personām un rīkoties ar to piesardzīgi.
 • Ja vēlaties izmantot iegādātā ZOOMBOOK produkta maketa koplietošanas pakalpojumu, mēs nodrošinām datu pārsūtīšanas tehnisku aizsardzību brīdī, kad saite tiek pārsūtīta tās saņēmējiem, tomēr, neskatoties uz mūsu nodrošinātajiem tehniskajiem aizsargpasākumiem, jūs esat atbildīgs(-a) par saites uz ZOOMBOOK produkta maketu koplietošanu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu ZOOMBOOK maketa koplietošanas noteikumi.

VI. Kam mēs izpaužam jūsu datus

 • Mēs izpaudīsim jūsu personas datus tikai saistītajiem uzņēmumiem (“UAB BALTO” un “UAB BALTO print”) un saviem partneriem, bez kuru iesaistes mēs nevaram pienācīgi sniegt ZOOMBOOK pakalpojumus. Šādā gadījumā mēs cenšamies pārliecināties, ka citas personas, kuras var iegūt personu datus, īsteno pienācīgus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu iegūtos personu datus no jebkāda veida nelikumīgas apstrādes.
  Mēs kopīgojam datus ar šādu pakalpojumu sniedzējiem:
  • datu mitināšanas un glabāšanas pakalpojumu sniedzēji;
  • grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji;
  • maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
  • ZOOMBOOK produktu ražotāji;
  • kurjerpakalpojumu (pasta pakalpojumu) sniedzēji;
  • elektronisko sakaru pakalpojumu un tīklu nodrošinātāji;
  • īpašos gadījumos — citas personas ar jūsu piekrišanu.
 • Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Personas datu apstrādātāju saraksts. Ja šajā sarakstā tiks iekļauts jauns pakalpojuma sniedzējs vai kāds pakalpojuma sniedzējs no saraksta tiks dzēsts, saraksts tiks atjaunināts, lai atspoguļotu faktiskos ZOOMBOOK personas datu apstrādātājus.
 • Mēs nekopīgosim jūsu datus ar citiem uzņēmumiem bez jūsu piekrišanas, izņemot:
  • ja to pieprasīs tiesa vai kāda valsts iestāde, turklāt mēs to darīsim tikai tādā mērā, kādā tas ir nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu spēkā esošo normatīvo aktu vai tiesas nolēmuma prasības;
  • lai apspriestu ar trešo personu ZOOMBOOK uzņēmējdarbības pārdošanu vai iegādi. Šādā gadījumā mēs varētu izpaust jūsu personas datus potenciālajam pircējam.
 • Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus trešo personu datu apstrādātājiem, kuri atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un kuri ir iesaistīti jūsu pasūtījuma apstrādē, maksājuma datu apstrādē vai papildpakalpojumu sniegšanā. Lūdzam ņemt vērā, ka valstis, kas atrodas ārpus EEZ, var nenodrošināt tādu pašu datu aizsardzības līmeni, kāds ir nodrošināts Eiropas Savienībā, taču mēs vienmēr pieprasām, lai trešo personu datu apstrādātāji apstrādā personas datus, ievērojot juridiskās personas datu aizsardzības prasības.

VII. Datu glabāšana

 • Mēs apstrādājam un glabājam jūsu datus, kamēr jūs izmantojat mūsu pakalpojumus un tikai tādā mērā, kādā to pieļauj šie Privātuma aizsardzības noteikumi un personas datu aizsardzību regulējošie normatīvie akti, visu pakalpojuma (pirkuma) periodu, kā arī likumā noteikto periodu pēc vienošanās termiņa beigām (piemēram, arhivēšanas nolūkā, kā to paredz normatīvie akti). Šis noteikums attiecas arī uz ikvienu, ar kuru mēs kopīgojam datus un kurš sniedz pakalpojumus mūsu vārdā.
 • Turklāt esam noteikuši ZOOMBOOK produktu, tostarp produktu maketu un tajos izmantoto fotoattēlu, glabāšanas termiņu, un glabāsim tos šifrētā veidā drošā vidē ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no dienas, kad iegādājāties ZOOMBOOK produktu. Tie ZOOMBOOK produkti, kuru izveide tika sākta, bet kuri netika pasūtīti, tiek glabāti 6 mēnešus, sākot ar datumu, kad ZOOMBOOK produkts tika izveidots vai kad tā izveide tika sākta. Glabāšanas termiņa beigās personas dati tiks dzēsti automātiski vai arī tos dzēsīs pilnvarots ZOOMBOOK darbinieks.
 • Atsauksmes vai vērtējumi tiek glabāti nolūkā identificēt klientu saistībā ar sniegtajām atsauksmēm 3 (trīs) gadus, sākot ar datumu, kad atsauksme vai vērtējums sniegts.

VIII. Jūsu tiesības

  • Jums ir tiesības zināt, kādus jūsu personas datus mēs esam apkopojuši.
  • Jums ir tiesības zināt, kam pēdējā gada laikā ir nodoti jūsu personas dati.
  • Jums ir tiesības pieprasīt kļūdainu, nepilnīgu vai neprecīzu datu labošanu.
  • Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu.
  • Jums ir tiesības pieprasīt, lai pārtraucam jūsu personas datu apstrādi.
 • Lai uzzinātu, kādus jūsu personas datus esam apkopojuši, vai lai informētu mūs par kļūdainu, nepilnīgu vai neprecīzu datu apstrādi un pieprasītu datu labošanu vai dzēšanu, rakstiet uz e-pasta adresi palidziba@zoombook.lv, ziņojuma tematā norādot “Pieprasījums saistībā ar datu vākšanu”.
 • Mēs varam lūgt uzrādīt identitāti apliecinošu dokumentu, lai varētu jūs pienācīgi identificēt. Pēc jūsu identitātes apstiprināšanas informācija par jūsu apstrādātajiem datiem tiks sniegta 30 kalendāro dienu laikā no rakstiskā pieprasījuma saņemšanas datuma.
 • Informācija tiek sniegta bez maksas, tomēr, ja uzskatām, ka pieprasījumi ir nepārprotami nepamatoti vai nesamērīgi, īpaši gadījumos, kad sniegtās informācijas saturs dublējas, mēs varam noteikt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām informācijas vai ziņojumu sagatavošanas vai pieprasīto darbību izpildes izmaksām, vai atteikt pieprasījumu.

IX. Nepilngadīgu personu datu aizsardzība

 • Mēs iesakām nepilngadīgām personām (jaunākām par 18 gadiem) pirms jebkādas informācijas par sevi sūtīšanas kādam internetā vienmēr konsultēties ar saviem vecākiem vai aizbildņiem.
 • Ja esat jaunāks(-a) par 18 gadiem, jūs nedrīkstat sniegt savus personas datus ZOOMBOOK bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas.
 • Ja, būdams vecāks/aizbildnis, jūs uzzinājāt, ka jūsu nepilngadīgais (jaunāks par 18 gadiem) bērns/aizbilstamais izmanto ZOOMBOOK tīmekļa vietni, un jūs to neatbalstāt, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi palidziba@zoombook.lv, un mēs dzēsīsim visus saistītos datus tik drīz, cik tas būs iespējams.

X. Kam ziņot par tiesību pārkāpumu

 • Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi un glabāšanu ir pārkāptas, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi palidziba@zoombook.lv, un mēs raudzīsim to atrisināt tik drīz, cik tas būs iespējams.
 • Jūs varat vērsties ar sūdzību arī Lietuvas Republikas Valsts Datu aizsardzības inspekcijā, adrese: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Viļņa, tālruņa nr.: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445, e-pasta adrese: ada@ada.lt.

XI. Izmaiņas Privātuma aizsardzības noteikumos

 • Papildinājumi vai izmaiņas Privātuma aizsardzības noteikumos tiek publicēti ZOOMBOOK tīmekļa vietnē, sadaļā Privātuma aizsardzības noteikumi, un ir spēkā no to publicēšanas brīža (proti, sākot ar datumu, kad tos publicēja ZOOMBOOK tīmekļa vietnē).
 • Mēs iesakām periodiski apmeklēt ZOOMBOOK tīmekļa vietni, lai iepazītos ar Privātuma aizsardzības noteikumu visjaunāko versiju. Ja veiksim būtiskas izmaiņas, mēs jūs par tām informēsim.
 • ZOOMBOOK personas datu apstrādes noteikumi pēdējoreiz atjaunināti 27.11.2023.