Правила защиты персональных данных

I. Vispārējie noteikumi

 1. Personas datu apstrādes noteikumi reglamentē galvenos principus un kārtību, kurā balstoties, tiek apstrādāti www.zoombook.lt tīmekļa vietnes (turpmāk – ZOOMBOOK tīmekļa vietne) apmeklētāju personas dati.
 2. Pircējs piekrīt Noteikumiem, profila izveides brīdī tīmekļa vietnē zoombook.lv norādot savus personas datus (vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un derīgu e-pasta adresi).
 3. Personas privātuma aizsardzībai tiek veltīta liela uzmanība, tāpēc ir svarīgi, lai ZOOMBOOK tīmekļa vietnes apmeklētāji zinātu, kad un kādi dati tiek vākti, uzkrāti, uzglabāti, kā tie tiek izmantoti.
 4. Personas dati, kurus mēs uzkrājam, ir tikai tie, kurus jūs pēc savas gribas norādāt ZOOMBOOK tīmekļa vietnē, piekrītot, ka personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz šiem noteikumiem.

II. Personas dati

 1. Personas dati ir personas vārds un uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese vai tālruņa numurs. Informācija, kas nav saistīta ar konkrētu personu, piemēram, ZOOMBOOK tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, personas datu jēdzienā neietilpst.
 2. Personas dati tiek izmantoti personas identifikācijas nolūkos, ievērojot LR Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu noteiktās prasības.
 3. Pārdevējs nodrošina, ka Klienta personas dati tiek izmantoti tikai saistībā ar produktu iegādi un tiešā mārketinga nolūkā. No Klienta reģistrēšanās brīža šie personas dati tiek saglabāti un apstrādāti aktīvā datubāzē.

III. Personas datu glabāšana un apstrāde

 1. ZOOMBOOK tīmekļa vietnes apmeklētāja dati tiek glabāti slēgtās akciju sabiedrības „BALTO” serverī, kas ar tehniskiem un organizatoriskiem līdzekļiem ir aizsargāts pret datu pazaudēšanu, iznīcināšanu, piekļuvi, nomaiņu vai izplatīšanu. Piekļuve dokumentiem ir tikai dažām slēgtās akciju sabiedrības „BALTO” pilnvarotām personām, kas ir atbildīgas par servera tehnisko, komerciālo un tā satura redakcionālo uzraudzību. Tomēr, neskatoties uz regulāri veikto kontroli, absolūta aizsardzība no visiem iespējamiem draudiem nav iespējama.
 2. ZOOMBOOK tīmekļa vietnes izmantošanas laikā savāktie dati, piemēram, IP adrese, datums, laiks un aplūkotās lapas, tiek uzkrāti statistikas nolūkos. Šāda statistikas datu vākšana neļaus tieši vai netieši noteikt jūsu personas identitāti. IP adrese apmeklētāju identifikācijas nolūkā netiek izmantota.
 3. Personas vārds un uzvārds, pasta adrese, elektroniskā pasta adrese un telefona numurs tiek izmantots, lai apstrādātu jūsu preču pasūtījumus, izrakstītu finanšu dokumentus (piem., faktūrrēķinus), risinātu problēmas, kas saistītas ar preču izsniegšanu vai piegādi, informētu apmeklētāju par interesantiem ZOOMBOOK piedāvājumiem, pildītu citas saistības. Šāda datu iegūšana, apstrāde un izmantošana tiek veikta, balstoties ZOOMBOOK pirkšanas un pārdošanas noteikumos noteiktā kārtībā un nosacījumos.

IV. Personas datu nodošana trešajām personām

 1. Uzkrātie personas dati netiek nodoti trešajām personām un tiek izmantoti tikai šajos noteikumos paredzētiem mērķiem. Citiem uzņēmumiem ir piekļuve šiem datiem tikai tad, ja tie sniedz pakalpojumus „BALTO trader”, ieskaitot saistītos uzņēmumus (slēgto akciju sabiedrību „BALTO”, slēgto akciju sabiedrību „BALTO print”, ООО «Балто принт»). Visos gadījumos slēgtā akciju sabiedrība „BALTO trader” kontrolē, kā partneri ievēro datu aizsardzības prasības un ir par to atbildīga.

V. Sīkfailu (Cookies) un interneta monitoringa izmantošana

 1. Mārketinga un optimizācijas nolūkos tiek izmantota tīmekļa vietnes „Google Analytics” sniegtā iespēja precīzāk novērtēt apmeklētāja darbības tīmekļa vietnē. Google sniedz šādu „Google Analytics” darbības veida aprakstu:
  „Šī tīmekļa vietne izmanto „Google Analytics” vietnes analīzes pakalpojumu, ko sniedz Google Inc. (Google). „Google Analytics” izmanto sīkfailus – teksta failus, kas tiek glabāti jūsu datorā un ļauj veikt tīmekļa vietnes izmantošanas analīzi. Sīkfailu savāktā informācija par darbībām tīmekļa vietnē (ieskaitot jūsu IP adresi) tiks nosūtīta un glabāta Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Šo informāciju Google izmantos, lai novērtētu darbības tīmekļa vietnē, operatoriem paredzētu atskaišu par tīmekļa vietnes aktivitāti sagatavošanai un citu ar tīmekļa vietni un interneta izmantošanu saistītu pakalpojumu sniegšanai. Google var nosūtīt šo informāciju trešajām pusēm, ja to prasa likumi vai šīs trešās puses apstrādā informāciju Google uzdevumā. Jebkurā gadījumā Google jūsu IP adresi nesaistīs ar citiem Google rīcībā esošiem datiem. Sīkfaili patstāvīgi neidentificē konkrētu personu. Dati, kas savākti ar sīkfailu palīdzību, vairāk saistīti ar konkrēta datora izmantošanu, nekā ar konkrētu interneta izmantotāju, tomēr jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, interneta pārlūkā izvēloties attiecīgus iestatījumus. Tomēr vēršam jūsu uzmanību uz to, ka tādā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot visas tīmekļa vietnes sniegtās funkcijas. Izmantojot šo vietni, jūs paziņojat, ka piekrītat jūsu sniegto datu apstrādei, ko veiks Google iepriekš aprakstītajos veidos un norādītajiem mērķiem.”

VI. Nepilngadīgu personu aizsardzība

 1. Bērniem un nepilngadīgām personām līdz 18 gadu vecumam nebūtu jāsniedz personas dati, ja tiem nav vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Bērnu personas dati netiek pieprasīti, tie netiek vākti un nodoti trešajām personām.

VII. Informācija

 1. ZOOMBOOK tīmekļa vietnes apmeklētājam ir tiesības saņemt informāciju par viņa norādītajiem datiem un izmantot citas viņam sniegtās tiesības.

VIII. Privātuma politikas grozīšana

 1. Personas datu apstrādes noteikumi var tikt daļēji vai pilnībā grozīti. Personas datu apstrādes noteikumu papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas, t. i., no dienas, kad tie tiek ievietoti ZOOMBOOK tīmekļa vietnē.
 2. Ja jūs nepiekrītat jaunajai Personas datu apstrādes noteikumu redakcijai, jums ir tiesības no tās atteikties rakstiski ar nosacījumu, ka jūs zaudējat tiesības izmantot ZOOMBOOK tīmekļa vietnes pakalpojumus.
 3. Ja pēc Personas datu apstrādes noteikumu papildināšanas vai grozīšanas jūs arī turpmāk izmantojat ZOOMBOOK tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus, uzskatāms, ka jūs piekrītat jaunajai redakcijai.

I. General provisions

 • Personal privacy protection is given great importance, so it is important that You know when and what data is collected, stored and used when you visit zoombook.lt (.com, .lv, .ee) websites or mobile application ZOOMBOOK or ZOOMBOOK Postcards, hereinafter referred to as the ZOOMBOOK website, or purchase products from us or otherwise provide us with your personal data.
 • We are a company registered in the Republic of Lithuania in Vilnius under the name UAB BALTO trader, company code 302429186, Utenos g. 41B, LT-08217 Vilnius, tel. +370 700 55775, e-mail: support@zoombook.com, which is the controller of Your personal data.
 • These personal data processing rules apply to all persons, including those who are not registered on the ZOOMBOOK website, as far as this is not in conflict with the Purchase Policy, legal acts of the Republic of Lithuania and other legal acts applicable in the Republic of Lithuania.

II. What personal information about You do we collect?

 • When you visit or register on our ZOOMBOOK website, use the ZOOMBOOK website, buy a ZOOMBOOK product, subscribe to newsletters, participate in surveys, contests and games, or contact us for information or give us permission to use the data provided by You by selecting the appropriate option, we collect:
  • IP address, address of the visited page, address of the previous page, date and time, browser type and version;
  • user name, password;
  • Your photos and other content uploaded by You;
  • Your name, surname, telephone number, address, e-mail address;
  • Purchase and payment information (date of purchase, item price, quantity, mark of order execution process, IP address, discount code, order date, product name, product code);
  • delivery details (address and telephone number). If it was purchased for another person, we will collect their delivery details and contact information;
  • documents confirming the fulfilment of conditions of games and competitions, as far as participation in the promotional campaign or the right to participate in the game is concerned;
  • the content of received and sent messages, the history of correspondence;
  • when you come to the ZOOMBOOK website from third-party pages, newsletters, banner ads, we capture from which source the visitor came, the name of the campaign and its position, and we associate this data with the order.

III. How we use Your personal data

 • We collect, process and store Your personal data only on the legal grounds defined by the legal acts regulating personal data protection – in order to conclude and (or) execute the agreement concluded with you or use the data provided with Your consent:
  • to improve your service and experience by visiting the ZOOMBOOK website or using its services, to upgrade the ZOOMBOOK website in order to be closer to You;
  • to ensure the conditions for You to create customized ZOOMBOOK products;
  • to process your ZOOMBOOK product orders, issue financial documents (such as invoices), for the provision of data to the competent authorities when required by legislation;
  • to transfer Your ordered ZOOMBOOK product to our suppliers and deliver it to You;
  • we will contact You by e-mail and mobile network, to consult and resolve issues with ZOOMBOOK product orders or delivery;
  • If you have selected the appropriate options (permissions), to inform you about exclusive promotions or discounts, to submit similar offers by e-mail and/or SMS message;
  • You can withdraw this consent at any time;
  • we would ask You to give us feedback on the quality of our services and invite You to participate in market research. If You do not agree to allow us to use Your personal data for this purpose, please inform us immediately.
  • to fulfil other obligations, related to our services.

IV. How do we use cookies and online monitoring programs?

 • In order to make Your visits to the ZOOMBOOK website more convenient and improve the quality of our services, we use cookies – small pieces of textual information that are automatically generated when you browse the website and are stored on Your computer or other terminal device, e.g. Google Analytics Website Analysis Service for marketing and optimization purposes provided by Google Inc. (Google).
 • You can choose whether you want to accept cookies. If you do not agree to save cookies on Your computer or other terminal device, You can change Your Internet browser settings and turn off all cookies or turn them on / off one by one while most browsers are set to prevent cookies from being stored on Your device. However, please note that in some cases this may slow down the speed of browsing the web, restrict ZOOMBOOK website functionality or block access to the website. More details are available on the ZOOMBOOK website section: Cookies

V. How do we protect your data?

 • We ensure that all Your data is collected, processed and stored in accordance with the requirements of the Law on the Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania and other European Union legal acts regulating personal data protection directly applicable in the Republic of Lithuania by means of the necessary organizational and technical measures to protect Your data from accidental or unlawful disclosure, destruction, alteration, and also from unauthorized processing.
  ZOOMBOOK team is introduced to the requirements of personal data protection and ensures compliance with the organizational arrangements for processing data. Access to data is restricted to ZOOMBOOK authorized persons who are responsible for the technical, commercial and content editing supervision of the ZOOMBOOK website.
  All Your personal information is encrypted, both during transfer and storage.
  Each photo book or other ZOOMBOOK product, including all images, photos, or other type of uploaded content, is protected by your unique e-mail address and password. Other people cannot see the ZOOMBOOK products You have created and the content they contain, without these two data. Therefore, we recommend that You carefully select Your password and not share it with third parties and safely manage it.
  If you have decided to use Your purchased ZOOMBOOK product layout linking service, we provide technical data transfer protection as far as transactions with link recipients are concerned, however, regardless of the technical safeguards we provide, You remain responsible for sharing the layout link of the ZOOMBOOK product. For more information, see: Zoombook layout linking rules.

VI. To whom do we disclose Your data?

 • We will not disclose any of Your personal data, except to the related companies (UAB BALTO and UAB BALTO print) and business partners, without which ZOOMBOOK services cannot be provided to You smoothly. In such case, we want to ensure that other persons who may be provided with personal data apply appropriate organizational and technical measures to protect personal data received from any unlawful processing. We share data with the following business categories:
  • Accounting service providers;
  • Payment service providers;
  • ZOOMBOOK products manufacturers;
  • Courier (postal) service providers;
  • Providers of electronic communications services and networks;
  • To others, with Your consent, which may be obtained on a for a specific case;
  For more information, see: List of personal data processors. If a new company is included or removed from the list, this list will be updated to reflect the new structure of the ZOOMBOOK personal data processors.
  We will not share Your data with other companies without Your permission, unless:
  • In response to requests from court or public authorities, only to the extent necessary to properly enforce existing legislation or court order/testimony.
  • To negotiate with a third party for the sale or purchase of ZOOMBOOK business;
  in which case we may disclose Your personal data to the prospective buyer of such business; We may transfer Your personal data to third-party data processors located in countries outside the European Economic Area (EEA) who are involved with Your order processing, processing of payment data, and the provision of ancillary services. Please note that non-EEA countries may not offer the same data protection level as in the European Union, but we always require that third-party data processors process Your personal data in accordance with the legal requirements applicable to personal data protection.

VII. Data storage

 • We process and sore Your data as long as You use our services, and only to the extent permitted by this Privacy Policy and the personal data protection laws, for the full duration of the service (purchase) and by the statutory term after expiry of the agreement (e.g. for the purpose of archiving as set out in legal acts). This also applies to anyone with whom we share data and who provide services on our behalf.
  We have also established and implemented a maximum storage term for all of our personal data, including ZOOMBOOK product layouts and photos used on them, which will be stored in a secure, encrypted environment until You ask us to delete it, but not more than ten years from the day of Your purchase of ZOOMBOOK product. At the end of the storage term, personal data will be deleted automatically or by an authorized ZOOMBOOK employee.

VIII. Your Rights

  • You have the right to know what personal data we have accumulated from You.
  • You have the right to know which data recipients Your personal data has been supplied and submitted within the last 1 year.
  • You have the right to ask for correction of incorrect, incomplete or inaccurate data.
  • You have the right to request that we delete the personal data about You. You have the right to request that we stop processing Your personal data.
  To receive information about collected information about Your personal data or contact for processing incorrect, incomplete or inaccurate data and request correction or deletion, send us an e-mail request at support@zoombook.com by specifying the 'Data Collection Request' in the header of the message. We may ask you to provide us with an identity confirming document that allows us to properly identify You. Upon confirmation of Your identity, information about Your processed data will be provided within 30 calendar days from the date of the written request. Information is provided free of charge. If we find that requests are manifestly unfounded or disproportionate, in particular because of their duplicate content, we may charge a reasonable fee based on the administrative costs of providing information or reports or actions requested, or refuse to act on request.

IX. Data protection for Minors

 • We recommend that minors under the age of 18 always consult their parents or guardians before sending any information about themselves to anyone on the Internet.
  If you are under 18 years of age, You should not submit Your personal data to ZOOMBOOK without the consent of Your parents or guardians.
  If you are a parent/guardian and have found out that Your underage child under the age of 18 uses the ZOOMBOOK website, but you do not want that, contact us by e-mail at support@zoombook.com and we will remove all relevant data as soon as possible.

X. Where to report a violation of rights

 • If you believe that Your rights regarding the processing and storage of personal data have been violated, please contact us by email at support@zoombook.com and we will work to resolve the issues as quickly as possible.
  You can also file a complaint with the State Data Protection Inspectorate of the Republic of Lithuania, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. +370 5 271 2804, +370 5 279 1445, e-mail: ada@ada.lt.

XI. How Privacy Policy is changed

 • Additions or changes to Your privacy policy are posted on the ZOOMBOOK website at: Privacy Policy and are effective from their publication, i.e. from the date they are posted on the ZOOMBOOK website.
  We recommend that You periodically visit the ZOOMBOOK website and get acquainted with the latest version of Privacy Policy. We will inform you if we make important changes.
  The rules for processing ZOOMBOOK personal data were last updated on 22-05-2018.