Autortiesības

ZOOMBOOK tiešsaistes programmatūras (tālāk tekstā — programmatūras), tīmekļa vietni www.zoombook.lv (tālāk tekstā — vietne), tās saturu un izkārtojumu (tālāk tekstā — saturs), ZOOMBOOK logotipus un zīmolus (tālāk tekstā — logotipi un zīmoli) aizsargā autortiesības, patents un citi intelektuālo īpašumu regulējoši tiesību akti. Jebkura nelikumīga programmatūru, vietnes, tās satura, logotipu un zīmolu izmantošana tiek uzskatīta par pārkāpumu atbilstīgi intelektuālo īpašumu regulējošiem tiesību aktiem.

AS BALTO Trader ne tieši, ne netieši nenodod autortiesības. Jums nav tiesību nekādos apstākļos vai veidos kopēt, publicēt, izplatīt, mainīt, nodot, pielāgot, atvasināt, nomāt, aizņemties, pārdot, izplatīt, rekonstruēt vai jebkādā citā veidā modificēt programmatūras, vietni, tās saturu, logotipus un zīmolus. Jūs piekrītat un neiebilstat, ka programmatūru, vietnes, tās satura, logotipu un zīmolu autortiesības pieder AS BALTO Trader un šīs tiesības nedrīkst lietot bez iepriekšējas rakstiskas AS BALTO Trader atļaujas.