Pircēju vērtējumi un atsauksmes

 1. Pircēji, kuri no Pārdevēja ir iegādājušies ZOOMBOOK produktus, pamatojoties uz Līgumu, drīkst paust savu vērtējumu vai atsauksmes par iegādātajiem produktiem vai Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem.
 2. Vērtējumi tiek apkopoti pēc uzņēmuma iniciatīvas, sazinoties ar Pircēju un šādai saziņai izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi pēc tam, kad Pircējs ir iegādājies ZOOMBOOK produktu, un tādējādi nodrošinot, ka vērtējumu sniedz persona, kura faktiski iegādājusies ZOOMBOOK produktu. Ja Pircējs piedalās tiešsaistes aptaujā un novērtē produktu vai pakalpojumu desmit ballu sistēmā, Pircēja vērtējums netiek publiskots. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un izprot Pārdevēja Privātuma aizsardzības noteikumus par savas kontaktinformācijas izmantošanu aptauju veikšanai.
 3. Atsauksmes, t. i., Pircēja sniegtais vērtējums par Pārdevēja produktu vai pakalpojumu piecu ballu sistēmā, tiek publicētas tīmekļa vietnē www.zoombook.lv.
 4. Pircējs apliecina, ka izprot to, ka ZOOMBOOK produkti tiek izgatavoti atbilstīgi Pircēja vēlmēm un norādījumiem un ka Pircēja individuālās darbības (piemēram, Pircēja augšupielādēto fotoattēlu izšķirtspēja, Pircēja neizpratne par produktu izveides programmatūras lietošanu, Pircēja mēģinājumi sazināties ar klientu atbalsta dienestu ārpus darba laika u. c.) var ietekmēt produktu/pakalpojumu kvalitāti vai Pircēja pieredzi, un ka negatīvai Pircēja atsauksmei ir jābūt pietiekami pamatotai, tāpēc Pircējs tiek aicināts sazināties tieši ar Pārdevēju, rakstot uz e-pasta adresi  palidziba@zoombook.lv
 5. Sniedzot atsauksmi, Pircējs piekrīt, ka atsauksme pēc Pārdevēja izvēles var tikt bez atlīdzības publicēta Pārdevēja tīmekļa vietnēs, tiešā mārketinga ziņojumos citiem klientiem, Pārdevēja produktu vai pakalpojumu reklāmās, ko izvieto ziņu portālos vai sociālajos tīklos, publicētajās ziņās utt.
 6. Pārdevējs publicē patiesas atsauksmes, t. i., tikai tās, kuras rakstījuši klienti paši. Pārdevējs var koriģēt tikai ziņojuma garumu, nemainot atsauksmes būtību, vai acīmredzamas gramatikas vai interpunkcijas kļūdas.
 7. Pārdevējs nepublicē pircēju sniegtās atsauksmes, ja
  a) tās ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām
  b) tās attiecas uz nelikumīgām darbībām
  c) to saturs ir aizskarošs, nievājošs, acīmredzami nepamatots, nebalstās uz faktiem vai izkropļo tos
  d) tās neattiecas uz Pārdevēja pakalpojumiem vai zīmolu vai persona, kas sniegusi atsauksmes, nav izmantojusi Pārdevēja pakalpojumus
  e) tās satur personisku vai citu sensitīvu informāciju (piemēram, e-pasta adresi, tālruņa numuru un tamlīdzīgus datus)
  f) tās satur rupjības, aicina uz naidu vai diskrimināciju, pauž draudus un
  g) tās jebkādā citā veidā ir uzskatāmas par neētiskām.
 8. Atsauksmes tiek publicētas latviešu valodā.
 9. Klientu atsauksmes tiek publicētas bez atlīdzības.
 10. Publiski tiek atainots tikai atsauksmi sniegušā Pircēja vārds un atsauksmes saturs. Citi atsauksmes sniedzēja dati (piemēram, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs vai cita informācija, kas ir Pārdevēja likumīgā rīcībā) netiek publiskoti.
 11. Ja Pircējs vēlas, lai viņa atsauksme tīmekļa vietnē tiktu dzēsta, Pārdevējs to var darīt pēc tam, kad no Pircēja ir saņemts dzēšanas pieprasījums.