KĀ TAISĪT VĀKU PIEZĪMJU GRĀMATAI VAI PLĀNOTĀJAM

Vāks ir sadalīs atsevišķos laukumos, kā parādīts attēlā zemāk.

Ja vēlaties izmantot attēlu visam laukumam, palieliniet to tā lai tā malas pārklātu arī pelēko laukumu.

Priekšskatīt piezīmjugrāmatu, lai redzētu vai attēls novietots pareizi. Pretējā gadījumā baltais fons parādīsies pie izdrukas.

Ja vāka attēla kvalitāte ir zema, mēs iesakā to atstāt mazāku un apkārt atstāt brīvu vietu.

Neaizmirstiet par gr;āmatas muguriņu. Ja vēlaties pievienot tekstu uz tā, iesakam izvēlēties mazāku fontu.